top of page

דגם מערכות

מולטיסנטר -

מרכז חינוכי במולטימדיה

 

חדר תצוגה ומרכז מבקרים הממחיש את אפשריות השימוש הרבות בתוכנות וחומרה שפותחו ע"י חברת דגם מערכות לשימוש במחשב כאמצעי למידה. החלל מחולק ע"י הריהוט והצבעים לנושאים שונים. כל חלל הופך לסדנת לימוד מוזיקה, שפה, וטכנולוגיה.

עיצוב הריהוט והחלל מהווה יחידה שלמה יחד עם התוכנות ומיושם במרכזים שונים ברחבי העולם.

*

מולטיסנטר
מרכז חינוכי במולטימדיה
בית "דגם מערכות", ראש העין
ובמרחבי העולם
 
MULTYCENTER 
Multimedia Edutainment Center
"Degem Systems", Rosh Ha'ayn
 

 

 

 

 

bottom of page