top of page

I'm a gallery title. Click here to edit me.

Click me and tell your visitors what's in your gallery.
קרן קיימת לישראל
בית הרצל  - יער חולדה
אוצרת: נירית שליו - כליפא
 

KEREN KAYEMETH LE' ISRAEL

HERZEL HOUSE - HULDA FOREST

Curetor: Nirit Shalev - Kalifa

 

*

קרן קיימת לישראל

בית הרצל - יער חולדה

 

 

התצוגה המתחילה בשביל היער המקיף את בית הרצל וממשיכה לתוך הבית מגוללת את סיפורה של חולדה דרך מפגש והתמודדות בין האדם לנוף, וסיפור השתנותו של היער. 

בתצוגת חוץ בחומרים עמידים מוצגים אנשים עצים ורעיונות שניסו להקלט במקום. בתוך הבניין תערוכה על תחילת ההתיישבות וראשית הקיבוץ. הויטרינות והתצוגה מושפעם מהעצים והיער.

בחדר השני מצגת המתארת את המאבק והקרבות באתר.

bottom of page