top of page

מרכזי מבקרים

*

רוחמה

פארק ראשונים

 

 

תכנון מרכז מבקרים באזור הבאר העתיקה ובית הביטחון באתר ההתישבות הראשונה של קיבוץ רוחמה.

שילוב מערך הנופי ומערך התוכן על ידי תכנון שבילים נושאיים שישולטו בצורה מאויירת. יצירת כיכר התמצאות וכיתות לימוד חיצוניות. התצוגה והשילוט יוצרים חיבור אל התקופה ואל האנשים שחיו בה.

עיריית חולון - אגף גנים ונוף

אתר להנצחת ילדי השואה

"זה לא משחק ילדים"

 

הגשה לתחרות שיזמה עיריית חולון לעיצוב אנדרטה לילדים שניספו בשואה ע"י מיליון וחצי גולות שנאספו מילדי העיר.

בהצעה יצירת מרחב ובו בריכות גולות - הגולות הן האנדרטה. הבריכות הן "מזרקות משטח יבש" ובהן מוטבעות הגולות בצורה שטוחה ועליהן זרימת מים, כך שניתן לראות כל אחת ואחת. במרכז האתר מיתמר לשמים עץ וסביבו חרוטות שורות משירו של נתן אלתרמן "מכל העמים" 

ההצעה זכתה במקום השני.

דגם מערכות

מולטיסנטר -

מרכז חינוכי במולטימדיה

 

חדר תצוגה ומרכז מבקרים הממחיש את אפשריות השימוש הרבות בתוכנות וחומרה שפותחו ע"י חברת דגם מערכות לשימוש במחשב כאמצעי למידה. החלל מחולק ע"י הריהוט והצבעים לנושאים שונים. כל חלל הופך לסדנת לימוד מוזיקה, שפה, וטכנולוגיה.

עיצוב הריהוט והחלל מהווה יחידה שלמה יחד עם התוכנות ומיושם במרכזים שונים ברחבי העולם.

*

קרן קיימת לישראל

בית הרצל - יער חולדה

 

 

התצוגה המתחילה בשביל היער המקיף את בית הרצל וממשיכה לתוך הבית מגוללת את סיפורה של חולדה דרך מפגש והתמודדות בין האדם לנוף, וסיפור השתנותו של היער. 

בתצוגת חוץ בחומרים עמידים מוצגים אנשים עצים ורעיונות שניסו להקלט במקום. בתוך הבניין תערוכה על תחילת ההתיישבות וראשית הקיבוץ. הויטרינות והתצוגה מושפעם מהעצים והיער.

בחדר השני מצגת המתארת את המאבק והקרבות באתר.

הר הרצל

בית העלמין הצבאי

מסלול מבקרים

 

הביקור בהר הרצל הוא ייחודי מסוגו. בראש וראשונה זהו בית עלמין: מקום אישי ופרטי - רבים מבין הבאים הם משפחות וקרובים, הבאים להתייחד. מאידך זהו מקום ממלכתי המושך מבקרים רבים, הבאים ל"תייר" לאורך תולדות ההסטוריה של עם ישראל.

מערכת השילוט תוכננה מתוך כוונה לכבד את מהות המקום ולהשתלב בו ועם זאת תוך  יכולת לבלוט ולכוון. קיומה מתאפשר עם הדואליות של המקום כפרטי וציבורי.

תוכנן מערך שילוט והכוונה בעל חזות ללא גיל וללא סממנים אופנתיים. 

השילוט נוכח ונעלם לפי צרכי המבקר ומתאם לסביבה והנוף משתנים לאורך המסלול.בתחילת המסלול מוצגת מפה וחוברת בשפות שונות.

*

bottom of page