top of page
מסלול המבקרים
בבית העלמין הצבאי 
בהר הרצל
משרד הביטחון, היחידה להנצחת החייל
 
אוצר: משה אורן
עיצוב בשיתוף סטודיו עדי שטרן עיצוב גראפי, דורית ברלין.
 
 

*

הר הרצל

בית העלמין הצבאי - מסלול מבקרים

 

הביקור בהר הרצל הוא ייחודי מסוגו. בראש וראשונה זהו בית עלמין: מקום אישי ופרטי - רבים מבין הבאים הם משפחות וקרובים, הבאים להתייחד. מאידך זהו מקום ממלכתי המושך מבקרים רבים, הבאים ל"תייר" לאורך תולדות ההסטוריה של עם ישראל.

מערכת השילוט תוכננה מתוך כוונה לכבד את מהות המקום ולהשתלב בו ועם זאת תוך  יכולת לבלוט ולכוון. קיומה מתאפשר עם הדואליות של המקום כפרטי וציבורי.

תוכנן מערך שילוט והכוונה בעל חזות ללא גיל וללא סממנים אופנתיים. 

השילוט נוכח ונעלם לפי צרכי המבקר ומתאם לסביבה והנוף משתנים לאורך המסלול.בתחילת המסלול מוצגת מפה וחוברת בשפות שונות.

THE LINKING TRAIL WALK
MOUNT HERZEL
Ministry of Defense Department unit for the commemoration of fallen soldiers
 
Curetor: Moshe Oren
Desgin: Collaboration with Adi Stern graphic design, Dorit Berlin 
 

*

bottom of page